Especialitats

Dret Administratiu

- Reclamacions del ciutadà davant de l’Administració i posteriors recursos administratius i als Jutjats del Contenciós Administratiu

- Reclamacions en matèria d’estrangeria davant de la Subdelegació del Govern i davant dels Jutjats del Contenciós Administratiu


Dret Mercantil

- Creació de societats

- Redacció d’estatuts socials

- Liquidació de societats

- Dissolució de societats

 

Dret Civil

- Reclamacions per danys derivats de responsabilitats contractuals i extracontractuals

- Monitoris en reclamació d’impagaments

- Verbals

- Ordinaris


Dret de la Família

- Separacions i divorcis

- Guarda i custòdia

- Reclamació de pensions d’aliments

- Liquidacions de patrimoni

- Regulació de parelles de fet

- Execucions de sentències

- Dret canònic

 

Dret Successori

- Testaments

- Reclamació dels drets derivats de la condició d’hereu


Dret Penal

- Assistència a l’imputat o al detingut a comissaria i al Jutjat d’Instrucció

- Judicis ràpids per alcoholèmies o conducció sense carnet

- Especialistes en la jurisdicció de menors

- Especialistes en la jurisdicció de violència domèstica

- Actuació com a acusació particular en qualsevol procediment

- Redacció de denúncies i querelles

- Procediment de jurat popular

 

Dret Penitenciari

- Assessorament a interns en Centres Penitenciaris

- Recursos davant dels Jutjats de Vigilància Penitenciaria


 
Estrangeria

- Assistència davant del Cos de la Policia Nacional

- Presentació d’al.legacions davant d’aquest cos policial

- Presentació de recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats del Contenciós Administratiu contra Decrets d’ExpulsióDret del Transport

- Reclamacions davant dels Jutjats Mercantils

- Arbitratges davant de la Junta Arbitral del Transport

FaLang translation system by Faboba